עלויות והפצה

התקציב הנדרש לצורך הוצאתו של ספר לאור, עבור דרך שלבי העריכה וההפקה ועד לקבלת ספר מודפס, נגזר ממשתנים אחדים ונע בדרך כלל בין 40-20 אלף שקלים.

אלה הם המרכיבים בקביעת העלויות:

אורך הטקסט (ובהמשך, מספר עמודי הספר). ממנו נגזרות עלויות העריכה, העימוד וההדפסה. ספר ממוצע מונה בין 60-40 אלף מילים.

מצב הטקסט וסוג העריכה שנדרש בו. למעט מקרים מיוחדים, בודהיספרא לא תוציא ספר ללא עריכה ספרותית (עיונית ותוכנית) ולשונית קפדנית. אומדן עלויות העריכה (ספרותית, לשונית והגהות) נגזר מאורך הספר וממצב הטקסט, ועבור ספר ממוצע יתומחר בדרך כלל ב-15,000-10,000 ש"ח.

עימוד ועיצוב. ספרי בודהיספרא כוללים עיצוב מקורי ומקצועי. עלותו נאמדת בכ-6,000 ש"ח עבור ספרים שעמודיהם נושאים מילים בלבד. הן גבוהות ככל שפְּנים הספר כולל אלמנטים גרפיים מורכבים, כדוגמת איורים, צילומים וציורים, קומיקס, דיאגרמות ומיני המחשות גרפיות.    

מספר העותקים וסוג הנייר. המחיר להדפסת עותק בודד של ספר בהדפסה מסחרית נע בין 10-6 ש"ח. ככל שמספר העותקים גבוה, כך יורד מחירו של עותק בודד.

הפצת הספרים

בשנים האחרונות חל פיחות ניכר במעמדה של הפצה (מכירה) בחנויות הספרים הנפוצות (מאות סניפי סטימצקי וצומת ספרים ברחבי הארץ). הסיבות לכך נובעות מריבוי הכותרים היוצאים לאור בישראל (סדר גודל של 8000 מדי שנה); ממסחור ניכר ברשתות הספרים שבעטיו מאבדים הספרים את כבודם הישן והמחברים את החשק להצטרף למפעל; ומגזירת עמלות תיווך גבוהות עד כדי אבסורד מצד הרשתות והמפיצים (60%-70% ממחיר הספר). 

מתוך כך התהוו בשנים האחרונות אפיקי הפצה אלטרנטיביים, שבהם אנו מאמינות יותר. ואלו הם העיקריים: