עלויות והפצה

מתכונת העבודה

בודהיספרא פועלת במתכונת ייחודית שבה חולקים ביניהם ההוצאה והכותב את הזכויות והתמלוגים במידה שווה, או קרוב לזה. דגם זה של הוצאה לאור מאפשר עלויות מופחתות מצד הכותב, בעוד הוא נותר בעל הזכויות (המשותף) ביצירתו, ואילו הספר שייך להוצאה לאור אמיתית, המספקת לו גב, איכות והפצה.

בהקשר זה ראוי להבדיל בין שני דגמי ההוצאה לאור הנפוצים: הראשון הוא זה המסורתי, שבו מקבלת הוצאה לאור את כתב היד ומביעה נכונות לערוך, להפיק, להפיץ ולפרסם אותו. בתמורה מעניק לה הכותב את רוב הזכויות על הספר, ומנקודה זו ההוצאה היא בעליו של כתב היד. בדגם זה של הוצאה לאור, מרוויחה ההוצאה ממכירת הספרים בלבד, ועל כן היא בעלת אינטרס מובהק במכירתם. הדגם ההפוך של הוצאה לאור נפוץ בעיקר בעשור האחרון ובולט במיוחד בישראל. מדובר בחברות הפקה של ספרים הגובות תשלום עבור שירותיהן, ומותירות את כל או רוב הזכויות בידיו של המחבר. מכיוון שהוצאות אלה מתפרנסות ישירות מן המחברים, מובן כי הן מעוניינות להוציא ספרים רבים ככל האפשר, ללא קשר מהותי לאיכותם או לפוטנציאל המכירה שלהם. 

בודהיספרא מתמקמת למעשה בתווך שבין שני קצוות אלה, ומנסה להציע את המיטב שבשניהם: לקטורה קפדנית ואינטרס מובהק בהפצת ומכירת הספרים, תוך שהיא עומדת מאחוריהם באופן מלא – אך גם הותרת הזכויות והתמלוגים בידי המחבר. למעשה מדובר בשותפות ארוכת טווח של קניין רוחני ועסקי, המציעה מענה למצב הקשה שבו נתון בעת הזאת שוק הספרים המקומי, ובפרט זה של ספרי המקור.   

במקביל מציעה בודהיספרא למעוניינים בכך – או למי שספריהם אינם מתאימים לרוח ההוצאה – גם שירותי עריכה והפקה מלאים. אלו פועלים במתכונת שבה נותרות רוב או כל הזכויות על הספר בידי המחבר, המשלם עבורם את מלוא העלויות. 

עלויות 

התקציב הנדרש לצורך הוצאתו של ספר לאור, עבור דרך שלבי העריכה וההפקה ועד לקבלת ספר מודפס, נגזר ממשתנים אחדים ונע בדרך כלל בין 40-20 אלף שקלים. 
ואלה המרכיבים בקביעת העלויות:

  • אורך הטקסט (ובהמשך, מספר עמודי הספר). ממנו נגזרות עלויות העריכה, העימוד וההדפסה. רוב הספרים מונים 60-30 אלף מילים.
  • מצב הטקסט וסוג העריכה שנדרש בו. למעט מקרים מיוחדים, בודהיספרא לא תוציא ספר ללא עריכה ספרותית (עיונית ותוכנית) ולשונית קפדנית. אומדן עלויות העריכה (ספרותית, לשונית והגהות) נגזר מאורך הספר וממצב הטקסט, ועבור ספר ממוצע יתומחר בדרך כלל ב-15,000-10,000 ש"ח.
  • עימוד ועיצוב. ספרי בודהיספרא כוללים עיצוב מקורי ומקצועי, שעלותו נאמדת בד"כ ב-4,000-6,000 ש"ח. 
  • מספר העותקים וסוג הנייר. המחיר להדפסת עותק בודד של ספר בהדפסה מסחרית נע בדרך כלל בין 8-12 ש"ח, לפי איכות הדפים, הדפוס ומספר העותקים. 

 

הפצה 

בשנים האחרונות חל פיחות ניכר במעמדה של הפצה (מכירה) בחנויות הספרים הנפוצות (מאות סניפי סטימצקי וצומת ספרים ברחבי הארץ). הסיבות לכך נובעות מריבוי הכותרים היוצאים לאור בישראל (אומדן של 8,000 מדי שנה); ממסחור ניכר ברשתות הספרים שבעטיו מאבדים הספרים את כבודם הישן והמחברים את החשק להצטרף למפעל; ומגזירת עמלות תיווך גבוהות עד כדי אבסורד מצד הרשתות והמפיצים (60%-70% ממחיר הספר). מתוך כך התהוו אפיקי הפצה אלטרנטיביים, שבהם אנו מאמינות יותר. ואלו הם העיקריים:

  • מכירה ישירה: מההוצאה ללקוח. כמעט כל הוצאות הספרים (לרבות בודהיספרא) מפעילות חנויות מקוונות שבהן נמכרים הספרים במחירים מוזלים. 
  • הדסטארט (ודומיו) מתאים למי שנפשו אינה מואסת בשיווק עוד לפני שהתחיל בו, ומאפשר מכירה ישירה של הספרים עוד בטרם יצאו לאור.
  • חברות מכירה אינטרנטיות גדולות המציעות אלפי ספרים, כדוגמת עברית, בוקמי ואחרות. עמלות התיווך שהן גוזרות נמוכות יחסית לחנויות הפיזיות.


חנויות ספרים עצמאיות שבהן נמכרים ספרי בודהיספרא:

תל אביב: המגדלור; תולעת ספרים; חדר קריאה
רמת אביב: בוק שוק
כפר שמריהו: בסט סלרס 
ירושלים: תרשישה; אדרבא, ספרים ברחביה 
חיפה: יודן ספרים 
נהריה: דברי סופרים
רחובות: מילתא