חדש!

נזירים מדברים \ נטע דביר

ראיונות עם נזירים בודהיסטים ממוצא מערבי
תמורות בחוויית העצמי בהסתכלות בודהיסטית ופסיכואנליטית

370 עמ'. הדפסה ראשונה, יוני 2024

עורכת: תמר נהרי
עיצוב ועימוד: ענבל ראובן

מפגש בין מזרח ומערב מתגלם בספר זה, הכולל ראיונות נדירים עם ארבעה נזירים בודהיסטים. הם נולדו ובגרו בתרבות המערב וספגו את ערכיה, אך בבגרותם ערכו שינוי רדיקלי ובחרו בדרך חיים בודהיסטית מהזרם הטיבטי. בראיונות שנערכו עמם מתארים הנזירים בגילוי לב את מצוקות הנפש ואת משברי החיים שמהם סבלו, ואשר מתוכם צמחו בזכות עבודה פנימית עמוקה שבמרכזה התרגול.

הבודהיזם והפסיכואנליזה עוסקים שניהם ובהרחבה באותו מבנה חמקמק שאנו מכנים "העצמי", ומייחסים לעצם תהליך הכרתו וידיעתו ריפוי והקלה מן הסבל. ניתוח הראיונות דרך הפריזמה של שתי הגישות מרחיב את הבנת הטרנספורמציה העמוקה שמחולל התרגול הבודהיסטי במבנה העצמי ובאופן ההתייחסות אליו, ומעורר דיון המצביע על קרבה רבה מכפי הנהוג להניח בין הרעיונות המונחים ביסוד שתי הגישות.

נזירים מדברים הוא ניסיון להתחקות אחר אותן התמורות בכלים מחקריים והשוואתיים, והוא תמצית מחקר שערכה ד"ר נטע דביר לשם קבלת התואר. דביר היא פסיכולוגית קלינית המתרגלת בודהיזם במסורת הטיבטית מאז 1999. בספר היא מציעה מבט אישי על הפסיכואנליזה והבודהיזם, תוך שיתוף אישי ואנקדוטות מחדר הטיפולים. הרעיונות הבודהיסטיים מקבלים בו חיים כחוויות יומיומיות ואישיות של הנזירים ושל המחברת.

המחיר המקורי היה: 96.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 80.00 ₪.

ליחידה

פרק ראשון לקריאה